İnternet Tarayıcınızın Javascript Desteği Kapalıdır.
 Edebiyat ve Sanat Akademisi websitesini aktif bir şekilde kullanmak için JavaScript tarayıcınızda etkinleştirilmelidir. Tarayıcınızı kullanarak Edebiyat ve Sanat Akademisine erişim sağlarken zorluk ile karşılaşırsanız, JavaScript'in açık olup olmadığını kontrol edin.

Aşağıdaki Konu başlıkları MAC ve WİNDOWS işletimleri üzerinde çalışan EXPLORER, FİREFOX, SAFARİ ve OPERA internet tarayıcıları üzerinde JavaScript etkinleştirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

WİNDOWS LOGO
WINDOWS İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;
MAC LOGO
MAC İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;

Windows'taki Internet Explorer'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Internet Seçenekleri 'ni tıklatın.
 2. Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Özel Düzey 'i tıklatın.
 4. Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Komut altında Etkin komut kısmında Etkinleştir 'i tıklatın.
 5. Tamam 'ı tıklatın
 6. Onay iletişim kutusunda Evet 'i tıklatın.
 7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.
Windows'taki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Seçenekler 'i tıklatın.
 2. Seçenekler iletişim kutusunda, İçerik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, Ayarlar 'ı tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda İçerik 'i tıklatın.
 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın ve ardından sağ üst köşede görünen ayarlar simgesine tıklayın.
 2. Açılan menüde, Ayarlar 'ı tıklatın.
 3. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 4. Gizlilik bölümünde İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. JavaScript bölümünde Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver'i seçin.
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Chrome 'u ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 3. Gizlilik bölümü altında İçerik ayarları 'nı tıklatın.
 4. JavaScript bölümünde Tüm sitelerde JavaScript çalışmasına izin ver 'i tıklatın.
 5. Bitti 'yi tıklatın.
 6. Ayarlar sayfasını kapatın.
Windows'taki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, sağ tarafta görünen ayarlar resmi simgesini tıklatın.
 2. Tercihler 'i seçin.
 3. Genel iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
  İletişim kutusu adı Güvenlik olarak değişir.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
Mac'teki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Safari 'yi ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın.
 2. Menü > Ayarlar > Tercihler 'i açın.
 3. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 4. İçerik 'i tıklatın.
 5. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Opera 'yı ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 3. İçerik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
 5. Tamam 'ı tıklatın.
Ziyaretci İstatistik
Online: 26 Günlük: 583 Toplam: 2355751
Reklam Alanı
ROMAN İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?


Bu Eser 29.05.2013 Tarihinde Günün Yazısı Seçilmiştir


A. ESERİN BİÇİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:


Eserin adı: 
                                                                                                                                                                                                
Eserin yazarının / çevirmeninin adı:      
                                                                                                                                                     
Eserin sayfa sayısı, basım yeri ve yılı, fiyatı, basımevinin adı:        
                                                                                                              
Yazarın yaşam öyküsü, sanat anlayışı:

B.ESERİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:


I.ROMANIN ÖZETİII. KİŞİLER: Merkezi kişiden başlamak üzere ayrı ayrı bütün kişiler ele alınacak. Bu yapılırken de ;


a. Kişilerin fizyolojik özellikleri ( dış görünüşleri ) : çocuk, genç, ihtiyar; kadın, erkek; hasta, sağlam; şişman, zayıf; çilli, topal, kör…


b. Sosyal durumları: zengin, fakir, dilenci, soylu, çingene vb…


c. Kültürel durumları: cahil, aydın, yarı aydın, yüksek tahsilli…


d.Mesleki durumları: hukukçu, doktor, öğretmen, öğrenci; işsiz, ev kadını, işçi vb…


e. Psikolojik durumları: akıllı, deli, manyak, asalak, sakin, öfkeli, içe dönük, dışa dönük, hassas, romantik, realist vb…


f. İlgi duyduğu şeyler: resim, müzik, şiir, hikaye, roman vb. güzel sanatlara; spor, gezi vb. şeylere ilgi duyanlar.


NOT: HER KAHRAMANI YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERE GÖRE TEK TEK İNCELEYİNİZ!III.ZAMAN :Eserde kaç zaman var? Şimdiki mi, geçmiş mi, gelecek mi; yoksa her ikisi ya da her üçü birden mi?


IV. MEKAN: Eserde olaylar nerelerde geçmektedir? İç mekan ( ev, daire, köşk vb…) mı yoksa dış mekan ( bahçe, sokak, tarla vb. ) mı ağır basmaktadır? Hangi mekana daha çok ağırlık verilmektedir?


V. ANLATICI: Anlatıcı kaçıncı şahıstır ve bakış açısı ( ilahi, kahraman, gözlemci ) nedir? Eserde birden fazla bakış açısı ve anlatıcı var mıdır, eserin hangi bölümlerinde vardır?

VI. ROMAN YAZILIRKEN HANGİ ANLATIM TÜRLERİNDEN YARARLANILMIŞTIR?: 

Hatıra, mektup, gönlük, biyografi vb…


VII. ROMAN HANGİ ROMAN ÇEŞİDİNE GİRMEKTEDİR?:

Tarihi roman, dedektiflik romanı, macera romanı, otobiyografik roman, sosyal roman, nehir roman, gotik roman, izlenimci roman, dışavurumcu roman, yeni roman, duygusal roman,  ruhbilimsel roman…

VII. YAZARIN DİL VE ANLATIMI NASILDIR?:

Kısa cümleler mi yoksa uzun cümleler mi kullanıyor? Süslü mü yoksa sade mi bir anlatımı var? Yalın, akıcı, sürükleyici, yoğun bir anlatım mı savruk, özensiz, tutarsız, süslü bir anlatım mı? Yabancı sözcükleri çok mu kullanmış, aynı kelimeleri çok mu tekrar etmiş ya da Türkçe ve tekrarı az sözcük mü kullanmış? Vb…
C.ESERİN OKUYUCU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:                                                                                                                               

a. TİP KARAKTER VEŞAHSİYETİN                                                             BELİRLENMESİ:                                                                                       

( Tip: Özelliklerinden birkaçı belirginleşmiş ve işlenmiş olan, benzerlerini temsil edebilen demektir.                                                                                                                                                                                                     

Karakter: Bir insanın bütün yönleriyle  - iyi, kötü - , iç çatışmalarıyla kurgulanması.                                                                                                         

Şahsiyet ( kişi ): Hayatı yaptıklarıyla gösterir. Şahsiyetin kötü yanları söylenmeyip sezdirilir. İyi taraflarıyla tutarlılık yaratan bir bütündür. Hayranlık uyandırır. Şahsiyette bütünlük, tutarlılık vardır. )


b. Eser, edebiyatımızın hangi dönemine aittir? Eserde bu dönemin edebiyat anlayışının hangi özelliklerini görmektesiniz, eserden tek tek örneklendiriniz. Bu dönemin hangi sosyal ve siyasi olaylarını yansıtmaktadır?                                                          

c. Tezli bir eser midir ( Eserde yazarın savunduğu bir fikir var mıdır; kurgu, ispatlanmak istenen bir tezin üstüne mi oluşturulmuştur?), Eserin tezi nedir?                                                                                                                                                                                                          

d. Eserin tezi savunulurken hangi edebi akımlardan  ( romantizm, realizm, natüralizm, modernizm, postmodernizm  vb…) faydalanılmıştır? Örneklendiriniz.                                           

e. Eserin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini belirtiniz. ( Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde şahıs kadrosunun, zamanın, mekânın anlatıcının da değişebileceğini göz önünde bulundurunuz. ) Bunları, eserden tek tek örneklendirerek yazınız.                                                                                                                                          

f. Kendi koşullarına göre karakterlerin ve olayların inandırıcılık özelliklerini belirtiniz. Size inandırıcı gelmiyorsa sebeplerini söyleyiniz. 

g. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerindeki kahramanları ve mekanları  ( yerleri) şemayla belirtiniz.                                                                                

h. Okuyucu olarak eserle ilgili fikirlerinizi  ( bulabilirseniz eserle ilgili şimdiye kadar çıkmış eleştirileri de göz önünde tutarak ) belirtiniz. Bu fikirlerinizi eserden alıntılar yaparak ispatlayınız.

                             


  BAŞARILAR DİLERİM


Yorumlar