İnternet Tarayıcınızın Javascript Desteği Kapalıdır.
 Edebiyat ve Sanat Akademisi websitesini aktif bir şekilde kullanmak için JavaScript tarayıcınızda etkinleştirilmelidir. Tarayıcınızı kullanarak Edebiyat ve Sanat Akademisine erişim sağlarken zorluk ile karşılaşırsanız, JavaScript'in açık olup olmadığını kontrol edin.

Aşağıdaki Konu başlıkları MAC ve WİNDOWS işletimleri üzerinde çalışan EXPLORER, FİREFOX, SAFARİ ve OPERA internet tarayıcıları üzerinde JavaScript etkinleştirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

WİNDOWS LOGO
WINDOWS İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;
MAC LOGO
MAC İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;

Windows'taki Internet Explorer'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Internet Seçenekleri 'ni tıklatın.
 2. Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Özel Düzey 'i tıklatın.
 4. Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Komut altında Etkin komut kısmında Etkinleştir 'i tıklatın.
 5. Tamam 'ı tıklatın
 6. Onay iletişim kutusunda Evet 'i tıklatın.
 7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.
Windows'taki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Seçenekler 'i tıklatın.
 2. Seçenekler iletişim kutusunda, İçerik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, Ayarlar 'ı tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda İçerik 'i tıklatın.
 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın ve ardından sağ üst köşede görünen ayarlar simgesine tıklayın.
 2. Açılan menüde, Ayarlar 'ı tıklatın.
 3. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 4. Gizlilik bölümünde İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. JavaScript bölümünde Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver'i seçin.
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Chrome 'u ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 3. Gizlilik bölümü altında İçerik ayarları 'nı tıklatın.
 4. JavaScript bölümünde Tüm sitelerde JavaScript çalışmasına izin ver 'i tıklatın.
 5. Bitti 'yi tıklatın.
 6. Ayarlar sayfasını kapatın.
Windows'taki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, sağ tarafta görünen ayarlar resmi simgesini tıklatın.
 2. Tercihler 'i seçin.
 3. Genel iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
  İletişim kutusu adı Güvenlik olarak değişir.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
Mac'teki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Safari 'yi ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın.
 2. Menü > Ayarlar > Tercihler 'i açın.
 3. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 4. İçerik 'i tıklatın.
 5. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Opera 'yı ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 3. İçerik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
 5. Tamam 'ı tıklatın.
Ziyaretci İstatistik
Online: 83 Günlük: 1063 Toplam: 2362990
Reklam Alanı
Modern Bezeme Sanatı ve Tezhip Kullanım Alanları
 
Modern Bezeme Sanatı


Bugünün modern
Bezeme  Sanatları anlayışına uyan sanatçı, gelenekleri bir tarafa bırakarak, kendi zevk ve duygularına göre çalışmaktadır. Çağımızda uluslar her ne kadar kendi sınırları içinde birbirinden ayrı olarak yaşıyorsa da; ekonomi, bilim ve Sanatta ilişkilerini sürdürmektedir. Bu yakınlaşma yirminci yüzyıl  Bezeme sanatını da etkilemiş ve bağımlılığını azaltmıştır.

Bütün sanat dallarında olduğu gibi, bezeme
de de her sanatçı gelenek zincirini kırmış, kendi görüş ve zevkine uygun olanını seçmiştir.

Sanatçılar değişik çağların anlayışı içinde ulusların özelliğini kaynak alıp beğendiği biçimde örgeler yaratarak 
BEZEME üretmiştir. Bu özgürlük, Bezeme sanatına büyük bir zenginlik ve genişlik kazandırmıştır. Bununla birlikte birçok ülkenin sanatçısı, yapıtlarında ulusal duygularına uyan biçimleri temel almakta, geleneksel örgelerini yaşatmaktadır. Yurdumuzda da son yollarda yapılan modern sanat eserlerinin süslenmesinde kökü çok eskiye dayanan Türk bezemelerinden esinlenen örnekler vardır.
http://www.arkitera.com/UserFiles/Image/diyalog/dogankuban/202.jpg


Dünya bezeme sanatı
na, çalışmaları ile büyük katkıda bulunan atalarımızın yapıtları, diğer ulusların sanatçıları tarafından da örnek alınmıştır. Bu değerleri koruyup, tanıtmak ve modern Tezhip ve bezeme sanatı anlayışına uygun şekilde işlemek, sanatçılarımızın görevi olmalıdır.


Bezemede
konu üç şekilde anlatılır:


1.Gerçek
(Natürel) Anlatım
Bu anlatım şeklinde bezemeye bakıldığı zaman konunun ne olduğu anlaşılır.


2. Benzetme ya da Stilize Anlatım
Bu anlatım şeklinde gizem vardır. Bezemeye baktıkça ya da açıklama yapıldığında konu anlaşılır. Bu tür bezemeler daha çok dinsel duyguların anlatımında kullanılır.


3.Soyut Anlatım


Bu anlatım şeklinde bezeme, bir objeye benzesin diye yapılmaz. Bezemede çizgi, biçim ve renkler yüzeye, göze hoş gelecek şekilde yerleştirilir.


Bezeme
hazırlanmasında örgeler 7 şekilde düzenlenir:

1.Yineleme
2.Ulama
3.Atlama
4.Büyütme
5.Katlama ya da Simetri
6.Serpme
7.Girişik (Girift) Düzenleme


Türk Süsleme Motiflerimizin BaşlıcalarıKonya - Meram İnce Minarelei Medrese, ana giriş portalindeki bezemeler


Rumîler:
Orta Asya\'dan gelen ve Anadolu  Selcukluları tarafından geliştirilen bu Motif genellikle kuş beden ve kanatlarından stilize edilerek üslûplaştırılmıştır.

Hataîler (
Hatayî):ÇİN ve Orta Asya etkisinde, çoğu kez kökenleri belli olmayacak şekilde stilize edilmiş çiçek motifleridir.

Bulutlar:
Uzak Doğu kökenli olduğu için bu motife ÇİN bulutu da denir.

Münhaniler:
Özellikle  Selcuklu dönemi el yazması kitap  Süslemelerinde görülen bir Motiftir.

Yarı Stilize Çiçek Motifler
i: XVI. yy. ilk yarısından başlayarak  Osmanlı  Süsleme sanatlarının sonuna kadar kullanılan Bezeme motiflerimizdendir. Bazı hallerde yarı stilize olarak da çizilseler de kökenleri daima belli olacak tarzdadır.

Natüralist Çiçekler
: Bu süsleme üslûbuna \"Şuküfeler\" de denilir. XVIII. yy.\'dan itibaren Batı sanatının tesiri altında gelişmiş bir tarzdır. Tamamen natürmort anlayışı ile çizilip, boyanırlar.

Geçmeler:
Özellikle AnadoluTSelcukluları tarafından her sahada bolca kullanılmıştır. Yuvarlak bir noktanın etrafında çarkıfelek gibi yer alan çizgilerle desen meydana getirilir. Daima bir alttan, bir üstten olmak üzere kesintisiz devam eden şeritler halindedir. Tezhip sanatında genellikle yazıdan süslemeye geçişlerde ara pervazı (bordürü) olarak kullanılırlar.

Geometrik Mofifler:
Türk Süslemelerinde olduğu kadar bütün İslam ülkelerinin  BEZEME sanatlarında da büyük yeri vardır. Üçgen, kare, daire, dikdörtgen gibi geometrik formların birleşmesinden meydana gelirler. Başlangıç ve bitiş noktalarının belli olmaması nedeniyle İslam felsefesinin etkisi altında yetiştiği kabul edilir.

Çintamani Motifi
: Yan yana uzanan iki dalgalı çizgiden ve yine ikisi altta biri üstte olmak üzere üç yuvarlak benekten meydana gelen bir motiftir. Çinliler\'de ve Japonlar\'da \"Tama\" tabir edilen ve Buda\'nın timsali sayılan bir remizdir. Bu motifin Türk bezeme sanatındaki anlamı, daha çok Türk topluluklarının yüzyıllar boyu güçlü hayvanlara karşı duyduğu hayranlığa dayanmaktadır. İki yatay çizginin kaplan postu, şimşek, bulut, ejder gibi değişik yorumları olduğu gibi, üç noktasında kurs, pars beneği, ay, top, kutsal inci gibi çeşitli yorumları bulunmaktadır.


Bezeme Yazılar


Yapma yazılardır. Tipolojik özelliği bulunmayan; kural dışı yazılardır. Bununla beraberi zamanla kendi aralarında belli bir grup oluşturmuşlar ve Sanatta yerini almışlardır.

Müsennâ
harf ve yazılar, Tuğralar, geometrik, insan, bitki, hayvan biçimine sokulmuş, daha çok resim özelliği gösteren yazılardır. Arayış ve yorumlarla ortaya konulmuş olup, sembolik anlamlar da ifade ederler.


Girift Bezeme


Girişik bezeme
de denilir. Birbirine sarılmış bitkilerden ya da geometrik biçimlerden oluşan bezeme türüdür. Osmanlılar ve Rönesans devri bezemelerinde çok kullanılmıştır. Atalarımızın çini panolara yaptığı çeşitli bitkilerden düzenlenmiş girift bezeme kompozisyonları bir tablo gibi seyredilir. Zaten bu dönemdeki bezeme sanatının özelliği, bitkisel biçimlerin düzenli bir şekilde birbirine dolanarak bir yüzey oluşturmasıdır. Örneğin bazıları lale, gül, karanfil, nar çiçeği, sümbül, kadife çiçeği ve ıtır yaprağıdır. Yine bu devirde ve Selçuklular döneminde geometrik biçim ve çizgilerin, girift olarak şekillenmesinden, çok güzel bezeme türleri yapılmıştır. Bu çalışmalara, ARABESK adı da verilmektedir.


Örgü Bezeme


Şerit ya da ip şeklindeki çizgilerin örgü biçiminde oluşturduğu bezeme türüdür. Özellikle  Roma ve Bizans sütun başlıklarının kuşaklarında rastlanır.KİTAP;


Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri, Hüseyin Kılıçkan, İnkılap Kitabevi;


İLGİLİ LİNKLER


Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.comYorumlar