ปรัชญาญาณวิทยา : ผศ.ดร. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม

       ปรัชญาญาณวิทยา : ระหว่าง ๑. เชื่ออะไรดี กับ ๒. ไม่เชื่อดีไหม สองทางนี้ คิดว่าน่าจะเป็นวิถีทางที่สังคมแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลากำลังประสบพบเจอกันอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้เกณฑ์ที่ปรากฏในกาลามสูตรวินิจฉัย การเชื่อที่ควรจะเป็นจึงอยู่ในรูปแบบที่ว่า "ความเชื่อที่ถูกต้องควรตั้งอยู่แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาพื้นฐานที่ว่าอย่าพึ่งเชื่อ" เพราะหากยืนยันความเชื่อตามรูปแบบที่ว่าไว้ในกาลามสูตรเลย ก็จะเป็นความเชื่อเพิ่มอีกหนึ่งประการจากที่ได้กล่าวไว้ในกาลามสูตรนั้น

       กาลามสูตรมีอยู่ ๓ ตอน เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรอยู่ในส่วนที่ ๒ ของพระสูตร ประกอบด้วย ๕ หลักเกณฑ์ ๓ ส่วน ๑ เป้าหมาย เพราะฉะนั้น การอ้างสิ่งที่อย่าพึ่งเชื่อในส่วนที่ ๑ (อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่าย ๆ ๑๐ ประการ) มาเป็นเกณฑ์ตัดสินนั้นจึงเป็นการอ้างแบบเหตุผลวิบัติ แท้จริงแล้ว เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรเสนอเพียงแนวทางในการสร้างกรอบด้วยวิจารณญาณแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาความเป็นจริง แต่ไม่ได้ไปกำหนดกรอบหรือยัดเยียดกรอบให้กับใครด้วยการไปบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อสิ้นนู่น นี่ นั่น ให้เชื่อกาลามสูตร เพราะการคิดเช่นนี้ จะนำมาซึ่งกรอบความเชื่อหนึ่งที่แยกจากสิ่งที่อย่าพึ่งเชื่อ ๑๐ ประการ และเณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตรก็จะกลายเป็นเพียงคำสอนหรือเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่ในฐานะเป็นเกณฑ์ตัดสินความจริง

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: