วารสารจาก มมร ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา tci 2561

           ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 61)มีวารสารจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพจำนวน 5 ฉบับ คือ 
          (1) วารสารวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา (18) 
          (2) วารสารบัณฑิตศาสน์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร (34) 
          (3) วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (43) 
          (4) วารสารวิชาการแสงอีสาน วิทยาเขตอีสาน (60) และ
          (5) ศึกษาศาสตร์ มมร คณะศึกษาศาสตร์ (75)
       
       กดเพื่อชม:
 
 
 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: