กำหนดการโครงการกราแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามัสการสังเวชนียสถาน 2560

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการกราแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลามัสการสังเวชนียสถานและสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2560-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนดการดังนี้

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: