ผู้นำเสนองานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการ 2559

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2559 ที่หอประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีรายชื่อผู้นำเสนงานวิจัยแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาเวที ดังต่อไปนี้

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: