คณะสงฆ์ไทย-บังคลาเทศเจริญพุทธมนต์พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร ประธานชาวพุทธ วัดกะมาลาปูร์ ธรรมรายิกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธโลก ร่วมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ(ฯ พณ ฯ ไชดา มูนา ทัสนีม) ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558

          การจัดงานจัดแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง  ภาคเช้ามีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมพุทธไมตรี “ศรีไทย-บังคลาเทศ”  โดยนักวิชาการจากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาและบังคลาเทศ

          ภาคบ่ายคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศร่วมเจริญพุทธมนต์ โดยพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จพระสังฆนายก สุทธนันทา มหาเถโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี แห่งแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา และเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          มีพระสงฆ์จากแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาและบังคลาเทศและพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ประมาณ 500 รูป/คน เสียงดังกระหึ่มห้องประชุม นับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศอย่างดียิ่ง

          ในงานนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงานด้วย นำโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศบังคลาเทศเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลายรูป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มมร
 รายงาน     
09/12/58

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: