ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ "พระศรีวินยาภรณ์"

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะแด่ "พระศรีวินยาภรณ์" (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร.) ในโอกาสที่ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียน/เชิญ/เจริญพร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์ มาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มมร

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: