ประเทศบังคลาเทศจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงฯ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถานทูตบังคลาเทศ ประจำแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : ขอเชิญผู้สนใจแจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา|กราฟฟิคเกมยิงปลาสอบถามและเข้าร่วมงานได้
               บัณฑิตวิทยาลัย มมร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
               เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
               คณาจารย์/นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มมร มีรถตู้ออกจากบัณฑิตวิทยาลัย
               ศาลายา นครปฐม เวลา 08.30 น
               ผู้ประสานงาน รศ.ดร. สุวิญ  รักสัตย์ โทร. 089-992-4791

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: