İnternet Tarayıcınızın Javascript Desteği Kapalıdır.
 Edebiyat ve Sanat Akademisi websitesini aktif bir şekilde kullanmak için JavaScript tarayıcınızda etkinleştirilmelidir. Tarayıcınızı kullanarak Edebiyat ve Sanat Akademisine erişim sağlarken zorluk ile karşılaşırsanız, JavaScript'in açık olup olmadığını kontrol edin.

Aşağıdaki Konu başlıkları MAC ve WİNDOWS işletimleri üzerinde çalışan EXPLORER, FİREFOX, SAFARİ ve OPERA internet tarayıcıları üzerinde JavaScript etkinleştirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

WİNDOWS LOGO
WINDOWS İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;
MAC LOGO
MAC İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;

Windows'taki Internet Explorer'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Internet Seçenekleri 'ni tıklatın.
 2. Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Özel Düzey 'i tıklatın.
 4. Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Komut altında Etkin komut kısmında Etkinleştir 'i tıklatın.
 5. Tamam 'ı tıklatın
 6. Onay iletişim kutusunda Evet 'i tıklatın.
 7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.
Windows'taki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Seçenekler 'i tıklatın.
 2. Seçenekler iletişim kutusunda, İçerik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, Ayarlar 'ı tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda İçerik 'i tıklatın.
 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın ve ardından sağ üst köşede görünen ayarlar simgesine tıklayın.
 2. Açılan menüde, Ayarlar 'ı tıklatın.
 3. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 4. Gizlilik bölümünde İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. JavaScript bölümünde Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver'i seçin.
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Chrome 'u ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 3. Gizlilik bölümü altında İçerik ayarları 'nı tıklatın.
 4. JavaScript bölümünde Tüm sitelerde JavaScript çalışmasına izin ver 'i tıklatın.
 5. Bitti 'yi tıklatın.
 6. Ayarlar sayfasını kapatın.
Windows'taki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, sağ tarafta görünen ayarlar resmi simgesini tıklatın.
 2. Tercihler 'i seçin.
 3. Genel iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
  İletişim kutusu adı Güvenlik olarak değişir.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
Mac'teki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Safari 'yi ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın.
 2. Menü > Ayarlar > Tercihler 'i açın.
 3. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 4. İçerik 'i tıklatın.
 5. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Opera 'yı ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 3. İçerik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
 5. Tamam 'ı tıklatın.
Ziyaretci İstatistik
Online: 42 Günlük: 2038 Toplam: 2284303
Reklam Alanı
Hüseyin Suat YalçınHüseyin Suat Yalçın


Hüseyin Suat Yalçın (İstanbul, 1867 - İstanbul, 1942) Türk yazarıdır.


Serveti Fünun Topluluğunun önemli nesircilerinden olan Hüseyin CahitYalçın’ın ağabeysisidir. (1) Babası orta halli bir maliye memuru (Aşar Müdürü) Ali Rıza Bey, annesi ise Fat­ma Neyyire Hanım’dır. Hüseyi Suat Yalçın,  ilkokul öğrenimini Molla Gurânî Mahalle Mektebinde daha sonra, Balıkesir İptidai Mektebi, Beyazıt Rüştiyesi, Drama Sancağı Rüştiyesinde okumuştu. (2) 

Yüksek öğrenimini tıbbiye de yapan şair Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’ yi 1886′da bitirerek doktor oldu.  Tıbbiye'yi bitirdikten (1886) sonra (1886), üç yıl Midillide çalıştı ve , İstanbul’da bir müddet hekimlik yaptı.  1893 te Uzmanlık eğitimi için Paris’e gitti. Bu görevini Paris’te tamamladı (1893-1895).

Hüseyi Suat YalçınParis dönüşünden sonra İstanbul 10. Belediye Dairesi hekimliği yapmaya başladı ve Kadıköy Onuncu Belediye Dairesi Doktorluğuna atandı. Bu yıllarda arkadaşı Cebap Şahabeddin’in davetiyle Servet-i Fünundergisinde yazılar yazmaya başlayarak Servet-i Fünun topluluğuna  katıldı. Küçük kardeş  Hüseyin CahitYalçın da bu topluluğa girmişti.  Suriye vilayeti sıhhiye müfettişliği görevi ile Şam'da görevlendirildi. 1898 ve Meclis-i Kebir-i Sıhhiye üyeliği gibi görevinde on yıl çalıştıktan sonra İstanbul’a döndü.  (1898-1908), (3)

 (1908-1918). Milli Mücadele başladıktan sonra Kuva’yı Milliye Hareketine katılarak cephelerde görev aldı. Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katılmak için Ankara’ya gitti. 1921′de Yunus Nadi ile birlikte Kalem dergisini çıkardı. Anadolu'nun çeşitli illerinde doktorluğunun yanı sıra ŞAİR ve yazarlığını sürdürdü.

Cumhuriyet'in ilanından sonra Deniz Yolları hekimliğine getirildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Kalem dergisinde "Gâve-i Zalim" adıyla mizahi yazıları yayımlandı. Darülbedayi’in kuruluşunda büyük katkısı oldu.

Hüseyin Suat,  ilk şiirlerini Divan Şiiri tarzında yazdı. Bu dönemde yazdığı gazellerinde, NEDİM,, FUZULİ ve Hikemi Tarz şiirleriyle NABİ î’nin etkileri bulunuyordu.Muallim Naci ’nin etkileri ile başladığı şiir anlayışı Mekteb-i Tıbbiye’de Cenap Şahabettin  ve kardeşi Ali Nusret tanıştıktan sonra Hâmit’in şiirleri etkisine girmeye başladı. İlk şiirlerini Mektep, Malûmât, Mütalâa gibi dergilerde yayımladı.

Servet-i Fünun  Şairleri arasında lirik şiirleriyle tanınan Hüseyin Cahit Yalçın Bu gruba arkadaşı Cenap Şahabettin'in önerisiyle girdi. 1896 yılında Servetİ Fünun,dergisine geçerek Servet-i Fünn Topluluğuna katıldı.

 İlk şiirlerini ferdi konularda ve lirizmle ilgili olarak yazıyordu. Hüseyin Suat, Serveti Fünun yıllarında genellikle aşk, tabiat ve ölüm gibi bi¬reysel temaları işlemişti.  Bu yıllardaki şiirlerindeki aşk konusunu cinsel yö¬nüyle öne çıkarmıştı.Servet-i Fünun Dönem’nin anlayışına uygun şiirlerini ilk kitabı olan Lâne-i Melâl (1910)’de topladı. Şairin bu dönemde yazdığı şiirlerde işlediği bir başka önemli tema ölümdür. Bu şiirlerin çoğunu, Hüseyin Suat ilk eşi Saide Hanım’ın genç yaşta ölmesi üzerine yazmıştı. ( 3)

Hüseyin Suat, , diğer Servet-i Fünun Edebiyatı Şairleri gibi, aşk, tabiat ve ölüm gibi ferdi konuları işlemişti. Şiirlerinde marazi bir yön bulunan şairin şiirlerinde ağır ve süslü bir dil vardır. Diğer Servet-i Fünun  Şairleri gibi Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaktan hoşlanan bir yanı vardır. Ağır tumturaklı bir dille yazdığı bu şiirlerinde aşk, Ölüm, tabiat konuları ağır basmaktadır.  Tevfik Fikret etkisinde gelişen Servet-i Funun şairlerini arasında cinsellik yönü ağır basan temalar işlemesi yönünde dikkati çeker. (3)

Diğer Servet-i Funun Şairlerinin dil konu ve şekil anlayışı ile yazdığı bu şiirlerinden 1908 yılından itibaren bir dönüşüm yaşayacaktır.  Hüzün ve melankolik duyguların öne çıktığı bu şiirlerinden sonra Hiciv ve mizah yönü ağır basan şiirlere dönecektir. 

1908 de sonraki şiirlerinde lirik şiirler yazmayı terk ederek sosyal hicivler de bulunmaya başlayarak Şiirde yerine hiciv ve mizahı konulara yönelmeye başladı. “

"Gâve-i Zâlim" takma adıyla sosyal ve siyasal hicivler yazdı.  (1) Gâve-i Zâlim” takma adıyla Mehâsin, Ümmet, Şair Mecmuası, Âşiyân, Kalem, Servet-i Fünûn, Yeni Kalem Dergisi ve Cumhuriyet gazetesinde yayımladı.  Son şiirlerinin bir kısmını 1923′te basılan Gâve Destanı‘nda topladı.  1912  Milli Edebiyat Hareketinin ortaya çıkmasından sonra daha sade bir dile dönerek az da olsa hece ölçüsü ile yazılmış olan şiirler de yazmıştır. (3)

Oyun yazarlığı ve oyun çevirileri de yazan Hüseyin Suat yazdığı oyunların bazılarının sahnelenmesi esnasında roller de alarak Darülbedâyi' "şehir tiyatrosu'nda" oyunlarında rol aldı.

 

Başlıca yapıtları

Şiirleri

•        Lâne-i Melâl (1910).

•        Gave'nin Destanı (gülmece şiirleri, 1923).

•        Hüseyin Suat Yalçın ve Şiirleri (karısı Efzayiş Suat tarafından hazırlanmıştır, içinde yeni şiirleri de vardır, 1949).

Oyunları (1)

Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi (1908)

Bu beş perdelik piyesin konusu İstibdat Devri'nde geçer. Fehim Paşa, Abdülhamit zulmünün aletidir. Evli bir kadın olan Şehbal'i, kocasından boşanıp kendisiyle evlenmesi için zorlayarak ona şantaj yapar. Buna boyun eğen Şehbal, Fehim'in metresi olur. Bir süre sonra sıkılan Fehim Şehbal'i sokağa atınca kadın, aç ve sefil yaşamaktan verem olup ölür. Hürriyet ilan edilince Fehim de öldürülür.(1)

Kirli Çamaşırlar (1910)

Nedim Bey modaya düşkün, müsrif eşi Cevza'dan şikâyetçidir. Nedim Bey eşine bu müsrifliği bırakmasını, yerli bir terzi bularak tutumlu olmasını teklif eder. Bu teklif kavgaya sebep olur. Cevza Nedim'in çapkınlık yaptığını düşünerek evi terkeder ama sonra dayanamayıp geri döner.

Ahirette Bir Gün (Yayımlanışı: 1910)

Hece vezniyle bir perde olarak yazılmıştır. Ölümün ayırdıkları son mekân olarak ahirette buluşurlar. Aşk konusu ahirete aksettirilerek yüceltilir.

Deva-yı Aşk (Yayımlanışı: 1910)

Bir perdelik komedidir. Doktor Dehri Efendi aşk hastalığını tedavi eden bir aşı bulur. Piyano öğretmeni Clara ile sevgilisi tedaviye gelirler ve aşı olurlar. Ama doktor Clara'ya aşık olur. Asistanı zorla ona aşı yaparak onu bu dertten kurtarır. Dehri Efendi aşık haline tekrar dönmek istese de bunun bir çaresi yoktur. (1)

Çifteli Mikroplar

Merdüm Bey, Rum hizmetçisi Katyopi ile bir otelde gizlice buluşur. Kalyopi aşırı yemekten dolayı fenalaşıp bayılır ve bunun kolera olduğu düşünülerek ikisi de karantinaya alınır. Merdüm Bey'in eşi durumu öğrenince ikisini de döver.

Hülle

Bir perdelik komedidir. Afife, on kişiyle evlenmiştir. Son kocasından üç kere boşanmıştır. Yeniden evlenmek isterler ve hülleye başvururlar. Afife'nin arkadaşı, hülle için ona Ferhat Ağa'yı ayarlar. Ama Afife arkadaşının kocasını ayartır ve hülle gecesi onu dolaba saklar. Ferhat Ağa, gece Afife ile beraber olmak ister. Bu piyes hülle uygulamasını eleştirir.

Yamalar

Emel ile Fahir Zeyyat, halaları ve amcalarının yanında büyümüştür. Halalarının oğlu Nihat bir Fransız'la evlenir. Amca Fikret Bey bunu doğru bulmaz. Avrupalı kadınları kendi hayatlarında bir yama olarak görür. Emel, Nihat onun sevgisini anlamayınca hiç evlenmemeye karar verir. Emel'in gizli sevgisini öğrenen Nihat da Emel'i sevdiğini anlar ve karısından boşanmak ister. Bu arada Fahir Zeyyat'ın arkadaşı da Emel'e taliptir. Emel, bu iki kısmeti de geri çevirerek halasıyla beraber Anadolu'ya gitmeye karar verir.

 

•        Kayseri Gülleri (1920).

•        Tayyare (1927).

•        küçük kedi(1927)

 

KAYNAKÇA 

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Suat_Yal%C3%A7%C4%B1n
 • http://www.turkceciler.com/yazarlar/huseyin-suat-yalcin.html
 • http://www.edebiyatogretmeni.org/huseyin-suat-yalcin/İlgili Sayfalar


          Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 

Yorumlar