İnternet Tarayıcınızın Javascript Desteği Kapalıdır.
 Edebiyat ve Sanat Akademisi websitesini aktif bir şekilde kullanmak için JavaScript tarayıcınızda etkinleştirilmelidir. Tarayıcınızı kullanarak Edebiyat ve Sanat Akademisine erişim sağlarken zorluk ile karşılaşırsanız, JavaScript'in açık olup olmadığını kontrol edin.

Aşağıdaki Konu başlıkları MAC ve WİNDOWS işletimleri üzerinde çalışan EXPLORER, FİREFOX, SAFARİ ve OPERA internet tarayıcıları üzerinde JavaScript etkinleştirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

WİNDOWS LOGO
WINDOWS İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;
MAC LOGO
MAC İŞETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE;

Windows'taki Internet Explorer'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Internet Seçenekleri 'ni tıklatın.
 2. Internet Seçenekleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Özel Düzey 'i tıklatın.
 4. Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Komut altında Etkin komut kısmında Etkinleştir 'i tıklatın.
 5. Tamam 'ı tıklatın
 6. Onay iletişim kutusunda Evet 'i tıklatın.
 7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.
Windows'taki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda Araçlar 'ı ve ardından Seçenekler 'i tıklatın.
 2. Seçenekler iletişim kutusunda, İçerik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Mozilla Firefox'ta JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, Ayarlar 'ı tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda İçerik 'i tıklatın.
 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın ve ardından sağ üst köşede görünen ayarlar simgesine tıklayın.
 2. Açılan menüde, Ayarlar 'ı tıklatın.
 3. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 4. Gizlilik bölümünde İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. JavaScript bölümünde Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver'i seçin.
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Google Chrome'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Chrome 'u ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Ayarlar sayfasında, Gelişmiş ayarları göster 'i tıklatın.
 3. Gizlilik bölümü altında İçerik ayarları 'nı tıklatın.
 4. JavaScript bölümünde Tüm sitelerde JavaScript çalışmasına izin ver 'i tıklatın.
 5. Bitti 'yi tıklatın.
 6. Ayarlar sayfasını kapatın.
Windows'taki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızda, sağ tarafta görünen ayarlar resmi simgesini tıklatın.
 2. Tercihler 'i seçin.
 3. Genel iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
  İletişim kutusu adı Güvenlik olarak değişir.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
Mac'teki Apple Safari'de JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Safari 'yi ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Görüntülenen iletişim kutusunda Güvenlik 'i tıklatın.
 3. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin ve ardından pencereyi kapatın.
Windows'taki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Tarayıcınızı açın.
 2. Menü > Ayarlar > Tercihler 'i açın.
 3. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 4. İçerik 'i tıklatın.
 5. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin
 6. Tamam 'ı tıklatın.
Mac'teki Opera'da JavaScript'i etkinleştirmek için
 1. Mac menü çubuğunda, Opera 'yı ve ardından Tercihler 'i tıklatın.
 2. Tercihler iletişim kutusunda, Gelişmiş kutusunu tıklatın.
 3. İçerik 'i tıklatın.
 4. JavaScript'i Etkinleştir 'i işaretleyin.
 5. Tamam 'ı tıklatın.
Ziyaretci İstatistik
Online: 92 Günlük: 2088 Toplam: 2280540
Reklam Alanı
İvazpaşazade Atayi ( Âli Çelebi),


ATAYİ (ivazpaşazade Âli Çelebi),


 Türk şair (öl. Bursa 1437). Murat ll'nin vezirlerinden Hacı ivaz Paşa'nın (öl. 1428) oğludur.
İvaz Paşa, Yıldırım Beyazıt'ın vezirlrinden birisidir. Söylentiye göre II Murat  bir kuşku yüzünden İvaz Paşa'nın gözlerine mil çektirmiş oğlu Ali Çelebi de o yüzden saraya yakın olmaktan imtina etmiştir.  Bir süre sonra saraya alınmak istenen Atayi babasının başına gelenler yüzünden bunu kabul etmemiş olmasına rağmen II. Murad'a "Güneş" redifli  bir kaside yazmış olması üzerinde düşünülecek bir olaydır. Belki de bu kaside babasının gözlerine mil çekilmeden önce yazılmış olmalıdır. Bu hadise üzerinde kuşku perdesi örten diğer bir husus İvazpaşa'nın Yıldırım Beyazıt devrinde de  vezir olarak sarayda bulunmuş olmasıdır. [1]

Ali Çelebei'nin  Latifi Tezkiresi’nde, Mevlid şairi Süleyman Çelebi'nin kardeşi olduğu yazılıdır. [2]Buna rağmen Latifi'nin verdiği bu bilgi diğer kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.  Diğer kaynaklar Ali Çelebi'nin İvaz Paşa'nın oğlu olduğu hususunda birleşmiş gözükmektedir. Ali Çelebi'nin şiirlerinden onun iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimelere yer vermesi Arapça ve Farsça'yı iyi bildiğini göstermektedir. Buna rağmen Çelebi olarak anlıyor olması medrese eğitimini tamamlamış olduğu fikrine bizi götürebilir. Çünkü medrese bitirenlere Efendi olarak hitap edilmesi, medrese eğitimini tamamlamadığı  kuşkusunu  doğurabilir. [3]

Şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanmasına rağmen Ali Çelebi'nin Türki basit veya mahallileşme akımı denilen şiirleri Türkçe yazmak, şiirlerde atasözü ve deyimler kullanmakla ilgili divan şiir akımının ilk temsilcilerinden veya ilk uygulayıcılarından biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Söz sanatlarını kullanmayı seven bir şair olarak gözüken Ali Çelebi şiirlerinde atasözlerine, deyimlere, mahalli ağzı ve konuşma diline yer vermeyi çok sevmektedir. Ali Çelebi'nin sıcak, samimi ve anlaşılır bir dili vardır.

En ünü şiiri II. Murat'a yazdığı Güneş adlı kasidesidir. Bu kasidesine Ahmet Paşa nazire yazmış dolayısı ile bu kasidesi ile Ahmet Paşa'yı bile etkilemiştir.  Ahmet Paşa'nın ünlü Güneş Kasidesi İvaz paşazade Atayi'nin aynı adlı şiirine nazire olarak yazılmıştır.

Tezkireci Sehi Bey İvazpaşazade Ali Çelebi'nin şiirlerini takdirle karşılamış, devrinin diğer şairleri de Ali Çelebi'den övgüyle söz etmişlerdir. Sehi Bey divan şiirinde atasözlerini ve deyimleri ilk kullanan şair olarak  Ali Çelebi'yi göstermektedir. ( Porf.Dr. Mine Mnegi, age 1977, shf, 122-123 ) Diğer kaynaklara ve şiirlerine baktığımız zaman Ali Çelebi'nin  divan şiirine  Türkçe unsurlar kazandırmaya çalışan bir şair olduğu ortaya çıkmaktadır. Ali Çelebi, gazel ve kadiseleriyle olduğu kadar tuygları ile de dikkati çeken bir şairdir. Tuyug türünün edebiyatımıza kök sağlamasında katkısı olan bir şairdir. 
. Şeyhinin en önemli izleyicisi sayılan Atayi, fars şairi Kemal-i Hucendi'nin de etkisi altında kaldı. Murat ll'ye sunduğu "güneş" redifli kasidesine Ahmet Paşa'nın nazire yazmasından çağdaşlarını etkilediği anlaşılıyor. Nazire dergilerinde, kaside, gazel ve tuyug yolunda yazılmış epey şiiri vardır. Sehi tezkiresindeki kayda göre, Türkçe gazelde atasözü kullanma geleneğini de Atayi başlatmıştır.  Ali Çelebi, Türkçenin ahengine, şiirlerinde söz sanatlrına ve sade bir şiir dili ile yazma çabasında olan bir şairdir.  Yazmış olduğunu bildiğimiz divan'ı vardır. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, [4] eserinde Atayi hakkında bilgi veririken bu divandan da bahsetmiştir. Günümüz diline çevrilmeyen bu divanının kaybolduğuna veya günümüze ulaşmadığına dair bilgiler de bulunmaktadır. 

Vasi Mahir Kocatürk, 14 yy da yaşamış Ali adlı bir şairden söz eder.[5] Bu şairin hayatı hakkında hiç  bir bilgi vermeyen V.M.Kocatürk, bu şaire ait iki şiiri eserine almış  hayatı hakkında sadece Sehi Bey'den alıntı yaptığı " Şuarayı mütekaddimindendir" ifadesine yer vermiştir. İvazpaşazade Ali Çelebi'nin olduğunu düşündüğümüz bu yazı bir hayli uzun olmasına rağmen Ali Çelebi hakkında hemen hiç bir bilgi vermemektedir. Fakat bu eserdeki şiirlre baktığımız zaman şiirlerden haraeketle ve aynı yy içinde yaşamış olmaları münasebetiyle ismi sadece Ali olarak zikredilen bu şairin Ali Çelebi olabileceği ihtimalini düşünmek zorunda kalıyoruz.


V. M. Kocatürk'ün eserine alınan şiirler şu şekildedir. GAZEL

Ey sayesi saadeti kendi hümacığım
Bülbül nefesli tut-i şirin nevacığım

Mahbub-u mehlika,dil ü canım dileciği
Mas-uk-u can fezâ sanm-i dil rubacığım

Siminber-i semenber ü lale yanaklıcam
Kaddi savberi kamudan müntahacığım

Arzum özendiğim kamu vasılın hevasıdır
Yoktur dahi cihanda hevesle havacığım[6]


GAZEL 

Ermez elim ol yare veyli nideyim veyli
Doldu ciğerim yâre veyli n"ideyim veyli

Yandı dil-i can hayli yârin bize yok meyli
Döker bu gözüm seyli veyli n"ideyim veyli

Şol kıyma kara gözler kıya kıya çün gözler
Canıma salar közler, veyli n"ideyim veyli • [1] Porf.Dr. Mine Mnegi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Basımevi, Ankara,1977, shf, 122-123
 • [2] http://www.edebiyatdefteri.gen.tr/anasayfa/yazigoster/15-YUZYIL-ANADOLU-SAHASI-TURK-EDEBIYATI-IVAZPASAZADE-ATAYI-HAYATI-VE-ESERLERI-DERS-NOTLARI
 • [3] Porf.Dr. Mine Mnegi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Basımevi, Ankara,1977, shf, 122-123
 • [4] Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.1, İst. 1987, shf, 470
 • [5] Vasi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1970, shf,134
 • [6] Vasi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1970, shf,134


   

İLGİLİ SAYFALAR

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

 


Yorumlar